Hanze-tentoonstelling in Museum De Waag in Deventer

Op 15 juni 2023 is in Museum De Waag in Deventer de Hanze-tentoonstelling van start gegaan. Deze gaat over de rol van Deventer als internationale handelsstad in de middeleeuwen. De handel ging grotendeels over zee met de eerste vrachtschepen van de middeleeuwen, de koggen. Door samenwerking konden de Hanzesteden goedkoper werken en bovendien was het veiliger om in elkaars gezelschap te reizen vanwege piraten. Vanaf het jaar 1356 was de Hanze niet alleen meer een verbond van de handelslieden uit de steden, maar van de steden als geheel. De handelswaar bestond onder andere uit zout, vis (haring en stokvis), granen, hout, bier, wijn, laken, bijenwas en pelzen. De Hanze groeide uit tot een machtig netwerk van handelssteden in het gebied dat grenst aan de Noordzee en de Oostzee. Meer informatie