Hindelooper scheepsboek van Johannes Hempenius (1715-1718) (Fryske Akademy)

Het gedigitaliseerde Hindelooper scheepsboek van Johannes Hempenius is een project van de Werkgroep Maritieme Geschiedenis van de Fryske Akademy. Het is mede tot stand gekomen door de inzet van de leden Pieter F. Visser, Johan Halstein en Jelle Jan Koopmans. Hanno Brand maakte de beschrijving van het Scheepsboek. Voorwoord en inleiding zijn geschreven door Jan de Vries. 

Scheepsboek van Johannes Hempenius