Archief Kabinet der Koningin, 1946-1975 (Nationaal Archief)

Het archief van het Kabinet der Koningin, 1946-1975  is chronologisch ingericht: de wetten, Koninklijke besluiten en brieven van de directeur van het Kabinet zijn op hun datum en nummer opgeborgen. Is dus van een Koninklijk besluit of uitgaande brief de datum en het nummer bekend, dan kan men dit stuk, nadat men heeft bepaald in welke inventarisnummer (nummers in de eerste kolom) het is opgeborgen, rechtstreeks opvragen. In dit archief treft men maar weinig rekesten of verzoekschriften aan die aan de Koningin gericht zijn. Deze zijn meestal ter afdoening doorgezonden aan de verantwoordelijke minister. In de verzoekschriftenadministratie met de klappers daarop (inv.nrs. 13218-13333) kan gevonden worden aan welke minister een verzoekschrift of rekest is toegezonden. Wees erop bedacht dat slechts een klein gedeelte van de Koninklijke besluiten is gepubliceerd in het Staatsblad en in de Staatscourant. De nummering van de wetten en Koninklijke besluiten in het Staatsblad (nummering per kalenderjaar) wijkt af van de nummering van de originele, ondertekende wetten en besluiten in dit archief (nummering per dag).

Archief Kabinet der Koningin