Archief Staten-Generaal / Handelingen, 1814-2012 (Nationaal Archief)

De Handelingen der Staten-Generaal bevatten een woordelijk verslag van wat Kamerleden en ministers tijdens de vergaderingen van de beide Kamers hebben gezegd. Naast het woordelijk verslag zijn als bijlagen de behandelde stukken (Kamerstukken) afgedrukt, alsmede de vragen van de Kamerleden met de antwoorden van de ministers. Een jaarlijks alfabetisch register op namen en trefwoorden (tot 1979) vormt de toegang op de Handelingen en de bijlagen. Over de periode 1847-1955 bestaan meerjaarlijkse registers. De Handelingen zijn ook digitaal te raadplegen op de websites Staten-Generaal Digitaal en Overheid.nl.

Archief Staten-Generaal / Handelingen