Archief Krijgsraad 1e Militaire Afd. ’s-Gravenhage, 1867-1875 (Nationaal Archief)

Krijgsraden spreken recht over misdrijven en overtredingen van beroepsmilitairen en dienstplichtige soldaten. Een commandant van de militair stelde proces-verbaal op, waarna een auditeur-militair de zaak verder in behandeling nam. Voor de rechtbank te Den Haag verschenen militairen van de landmacht en mariniers die in Zuid-Holland gelegerd waren. Het archief bevat sententies, vonnissen en ingekomen stukken, 1867-1875

Archief Krijgsraad 1e Militaire Afd. ’s-Gravenhage