Marinehistoricus Adri P. van Vliet geëerd met de Prins Hendrik Legpenning

GENMAJMARNS Richard Oppelaar en dr. Adri P. van Vliet

Vrijdagmiddag 21 oktober 2022 ontving marinehistoricus Adri van Vliet in het Maritiem Museum Rotterdam uit handen van GENMAJMARNS Richard Oppelaar de Prins Hendrik-legpenning. Deze kent de Commandant Zeestrijdkrachten jaarlijks toe aan personen of instellingen die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de Koninklijke Marine in het algemeen en wat betreft maritieme cultuur, historie, wetenschap en techniek in het bijzonder.

Van Vliet kreeg de legpenning onder andere toegekend voor zijn dienstverband sinds 1999 bij het Minsterie van Defensie. Eerst als directeur van het Instituut voor Marine Historie van de Marinestaf, tevens verantwoordelijk voor het Marinemuseum, Den Helder en het Mariniersmuseum, Rotterdam, later, tot zijn pensioen deze zomer, als plaatsvervangend directeur van het NIMG. Adri van Vliet maakt al deccennialang door vele publicaties de geschiedenis van de Koninklijke Marine voor een breed publiek toegankelijk.