Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis online

Alle Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis staan sinds deze zomer online en vanaf nu dus gratis voor iedereen in te zien zijn! De Mededelingen vormde van 1961-1981 het belangrijkste verenigingsorgaan en kan worden beschouwd als de voorloper van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, dat in 1982 het licht zag. Hoewel het iets uiteenlopender materiaal dan het Tijdschrift bevat, vormen de Mededelingen een zee aan lezenswaardig materiaal.

Vijf voorbeelden:

Drs. J.R. Bruijn, “De Admiraliteit van Amsterdam van 1730-1740”, Mededelingen 14 (maart 1967)
Mooi inkijkje in het functioneren van de admiraliteit en natuurlijk opmaat van voor het proefschrift van één van onze belangrijkste leden.

Dr. J. Belonje, “De Quarantaine bij Westerland op Wieringen in de 19e eeuw”, Mededelingen 23 (september 1971)
Wat te doen met binnenkomende zeeschepen waarop een besmettelijk ziekte heerst? Dit artikel over negentiende-eeuwse quarantainepraktijken is plotseling weer actueel.

C. A. Davids, “Het Nederlandse zeemanslied in de zeventiende en achttiende eeuw; het gebruik als historisch bronnenmateriaal”, Mededelingen 28 (maart 1974)
Mooie studie naar een bijzondere maritieme bron: zeemansliederen.

S.J. de Groot, “De ‘Groote Christelycke Zee-vaert’ en ‘De God-vreezende Zeeman’, hun meer dan driehonderd jarige rol als toeverlaat voor de zeevarenden”, Mededelingen 34 (mei 1977)
Fraai en gedegen onderzoek naar de ontwikkeling en het gebruik van twee boeken die eeuwenlang onder varende lui zeer gangbaar waren.

W.P.C. Braunius, “Het leven van de zeventiende-eeuwse zeeman: valse romantiek of werkelijkheid”, Mededelingen 40-41 (oktober 1980)

Een maritiem-historische bron beter toegankelijk gemaakt voor een groter publiek dus! Met speciale dank aan penningmeester Gerhard de Kok, die de nummers AVG-proof online heeft gezet.

Veel digitaal leesplezier en een goede zomer gewens