Nieuwe tentoonstelling ‘Zee vol verhalen’

Vrijdag 14 februari 2020 opent in het Zuiderzeemuseum Zee vol verhalen, de boeiende, interactieve en volledig vernieuwde, vaste Zuiderzeetentoonstelling voor iedereen. Maak in deze tentoonstelling kennis met zowel de voormalige als huidige bewoners uit de Zuiderzeeregio, die vertellen over hun dagelijkse leven, werk, kleding, huizen en vrijetijdsbesteding. Over hun gebruiken en hun feesten van toen én nu. En over hun eeuwige strijd tegen het water én de aanleg van de dijk die alles veranderde: de Afsluitdijk. 

De afgelopen periode was het Zuiderzeemuseum gesloten om zes expositiezalen, de Schepenhal en de entree van het binnenmuseum een flinke opfrisbeurt te geven. Het eindresultaat is een nog gastvrijer en toegankelijker museum, met vernieuwde winkel en horecagelegenheid, en een compleet nieuwe presentatie van de veelzijdige en interessante, historische Zuiderzeecollectie aan de hand van de vele verhalen van bewoners. Meer informatie

Boek Eva Vriend: ‘Eens ging de zee hier tekeer’
Tegelijkertijd met de opening van de tentoonstelling verschijnt het boek ‘Eens ging de zee hier tekeer’ van Eva Vriend, dat mede mogelijk is gemaakt door de Vereniging Vrienden van het Zuiderzeemuseum, het Dijk- en waterfonds van Waterschap Zuiderzeeland en het Prins Bernhard Cultuurfonds. In 1932 sloot de Afsluitdijk de Zuiderzee af van de Waddenzee en werd het IJsselmeer. In haar boek vertelt Eva Vriend aan de hand van de levensgeschiedenissen van vier Zuiderzeefamilies wat zo’n ingrijpende verandering betekent voor de cultuur, de identiteit en de toekomstdromen van mensen’ tot op de dag van vandaag.

Met dank aan
De tentoonstelling Zee vol verhalen is mede tot stand gekomen dankzij de financiële steun van onze partners: BankGiro Loterij en VSBfonds, waarvoor het Zuiderzeemuseum hen zeer erkentelijk is.