Onderzoek naar ruim 80 jaar scheepswerf en machinefabriek De Liesbosch

Scheepswerf en machinefabriek De Liesbosch

De Sichting Historische Kring Tolsteeg-Hoograven / Utrecht heeft onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de scheepswerf en machinefabriek De Liesbosch. Ruim 80 jaar is in beeld gebracht, zie ook de website. De uitgebreide documentatie is op te vragen bij de secretaris, Peter Sprangers, info@hkth.nl.