Opnieuw subsidie restauratie Romeinse schepen Archeon

Voor de tweede keer heeft het Mondriaan Fonds ‘Operatie Zwammerdamschepen’ een groot subsidiebedrag toegekend. Dit geld is beschikbaar gesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ter stimulering van meerjarige archeologische museumprojecten. De nieuwe bijdrage van het Mondriaan Fonds is bedoeld om de Zwammerdam 6 en de kano Zwammerdam 3 ook werkelijk te restaureren.

In 2018 heeft Museumpark Archeon al een groot subsidiebedrag ontvangen van het Mondriaan Fonds. Tijdens de Nationale Archeologiedagen in 2019 overhandigde minister Ingrid van Engelshoven dit bedrag zelf tijdens haar bezoek aan de vrijwilligers van de Romeinse Restauratiewerf. Dat geld was vooral bedoeld voor de voorbereiding van de restauratie van vrachtschepen Zwammerdam 4 en 6 en het opstellen van het museum- en collectiebeheerplan voor het Nationaal Romeins Scheepvaart Museum. Daarvan kon onder andere de 2e restauratiewerf worden opgebouwd en ingericht.

Over de nieuwe subsidiebijdrage en verdere ontwikkelingen in de ‘Operatie Zwammerdamschepen’ van het Archeon kun u meer lezen in het logboek December 2020.