Overzicht van datasets en literatuur Prize Papers (selectie)

In de afgelopen jaren zijn er diverse datasets met bronnenmateriaal afkomstig uit de Prize Papers online beschikbaar gesteld. Ook zijn er uiteenlopende publicaties gebaseerd op dit belangrijke bronnenmateriaal. Hieronder treft u een overzicht aan van de datasets en een verkorte bibliografie.

Datasets:

 • Roelof van Gelder, ‘Sailing Letters. Verslag van een inventariserend onderzoek naar Nederlandse brieven in het archief van de High Court of Admiralty in the National Archives te Kew, Groot-Brittannië. In opdracht van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag van mei-november 2005’, Den Haag 2006. De database met data uit 706 dozen is te raadplegen via: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00424?searchTerm=Sailing%20Letters
 • In 2007 is bij wijze van pilot een kleine selectie van 7 dozen gedigitaliseerd in het kader van Metamorfoze, nationaal propgramma voor het behoud van het papieren erfgoed. Gedigitaliseerd materiaal is beschikbaar via de websites van het Nationaal Archief: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.22.24; transcripties via de universiteit Leiden (Brieven als buit – www.brievenalsbuit.nl – 2008, met onder meer het deel project Everyday Dutch of the lower and middle classes. Private letters in times of war (1665-1674) en het Meertens instituut (Gekaapte brieven – www.gekaaptebrieven.nl – 2012).
 • In 2014 is een aanvang gemaakt met de digitalisering van 10 dozen fortenadministratie van de kust van Guinee (o.a. fort Elmina), meegenomen in het thema ‘Slavenhandel en slavernij’ (Metamorfoze/Nationaal Archief/The National Archives, Kew): https://www.metamorfoze.nl/nieuws-agenda/slavernij-acht-projecten en Erik van der Doe, ‘‘Per ’t schip de Dijamant, over de West-Indien’. Gekaapt archief slavenforten teruggevonden in The National Archives’, in: Archievenblad, 120 (2016) afl. 7, 16-20.
 • Uitgeverij Brill digitaliseert interrogations (verbalen van kaping): www.brill.com  (zoekterm: Prize Papers Online).
 • Dutch Prize Papers online: prizepapers.huygens.knaw.nl  – 2019

Bibliografie (selectie):

 • Marti Huetink en Perry Moree, Digitizing the prize papers. Opening up a rich source of information for historical research, Leiden z.d.
 • Perry Moree, Kikkertje lief. Brieven van Aagje Luijtsen geschreven tussen 1776 en 1780 aan Harmannus Kikkert, stuurman in dienst van de VOC, Den Burg 2003.
 • Adri P. van Vliet, ‘Een vriendelijcke groetenisse’. Brieven van het thuisfront aan de vloot van De Ruyter (1664-1665), Franeker 2007.
 • Sailing Letters Journaal, I-V’. Onder redactie van Erik van der Doe, Perry Moree, Dirk J. Tang, met medewerking van Peter de Bode, Zutphen 2008-2013. Inclusief dvd per deel.
 • Tanja Simons, Ik heb ook nu niet uijt mij alderbest geschreven’. Achttiende-eeuwse brievenboekjes en de gekaapte brieven van Aagje Luijtsen, in: De achttiende eeuw, 41 (2009) afl. 2, 167-191.
 • Dirk J. Tang, Verre groeten en verlangens-Nederlandse brieven uit een Brits archief, in Nederlandstalige collecties in het buitenland’, in: Kunsttijdschrift Vlaanderen, 60 (2011), 49-51.
 • Jelle van Lottum, Jan Lucassen, Lex Heerma van Voss, ‘Sailors, national and international labour markets and national identity, 1600-1850’, in: Shipping and economic growth 1350-1850, ed. by Richard W. Unger, Leiden-Boston 2011, 309-351.
 • Nettie Schwarz, ‘Weggaan of blijven? Brieven uit Suriname van Zeeuwse landverhuizers in 1672’,  in: Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 2012, 93-152.
 • Frits van Dulmen, ‘Zonder eigen gewinne en glorie’. Mr. Iman Wilhelm Falck (1736-1785) gouverneur en directeur van Ceylon en Onderhorigheden. (Proefschrift). Hilversum 2012.
 • Judith Nobels, (Extra)Ordinary letters. A view from below on seventeenth-century Dutch. (Proefschrift). Leiden 2013.
 • Tanja Simons, Ongekend 18e-eeuws Nederlands. Taalvariatie in persoonlijke brieven. (Proefschrift). Leiden 2013.
 • Judith Brouwer, Levenstekens. Gekaapte brieven uit het Rampjaar 1672. (Proefschrift). Hilversum 2014.
 • Suze Zijlstra, Anglo-Dutch Suriname. Ethnic interaction and colonial transition in the Caribbean, 1652-1682. (Proefschrift). [Amsterdam 2015].
 • Melvin Wevers, Jelle van Lottum en Marieke van Erp, ‘Van kranten tot scheepspapieren en processtukken: rijkdom en verrijking van digitale bronnen voor onderzoek’, in: Archievenblad, 122 (2018) afl. 3, 10-13.

© Huygens ING (KNAW)