RCE nog steeds op zoek naar maritiem erfgoed en uw verhaal


De RCE is nog steeds op zoek naar mooie verhalen. Welke rol speelde het water in uw omgeving? Hoe veranderde uw woonplaats, uw familiegeschiedenis of uzelf als gevolg van het water? Heeft u of een familielid een speciale band met maritiem erfgoed of een bepaald maritiem object? Laat het de RCE weten! Kijk op de website stapstenen van maritieme geschiedenis (MaSS) voor de ingestuurde verhalen en doe inspiratie op.

De Nederlandse geschiedenis is onlosmakelijk verbonden met water. Al vanaf het vroegste begin doen wij ons best het water te beheersen en te benutten. Ook beschermen we onszelf tegen het water wanneer het dreigt te overstromen, zoals in 1953 gebeurde en in 1995 bijna.

Onze eeuwenlange band met water heeft ertoe geleid dat maritiem erfgoed haast overal in ons land aanwezig is. Hoe bijzonder dit is, wordt vaak vergeten. Niet iedereen staat er bijvoorbeeld bij stil dat wij de provincie Flevoland hebben gecreëerd op een plek waar ooit de Zuiderzee was.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is tijdens het Europees Erfgoedjaar in 2018 de campagne Wij en water gestart, met het doel mensen te laten nadenken over hun relatie met het water. Dit is een van de manieren waarop de RCE bijzonder maritiem erfgoed onder de aandacht wil brengen. Mensen worden opgeroepen om hun favoriete waterverhaal en/of hun relatie met maritiem erfgoed in te sturen. Veel mensen gaven hier al gehoor aan en stuurde al veel interessante verhalen in.