NMGN-bijdrage over binnenvaart in de middeleeuwen online

Scheepsopgraving op het verdronken land van Zuid-Beveland.
Batavialand, Lelystad.

Vanaf vandaag, 30 juni 2021, zijn in Open Access twee NMGN-hoofdstukken over de binnenvaart beschikbaar op het Maritiem Portal. Voor deel 1 Opkomst van de rivier- en zeehandel, 1100-1600 van de hand van de helaas op 11 maart 2021 overleden maritiem archeoloog Thijs J. Maarleveld:
‘In geen land ter wereld was vervoer over water belangrijker voor de ontwikkeling dan in Nederland. Varen was er een landschappelijke noodzaak, al vanaf de eerste bewoning van de delta, het veenlandschap en het zeekleigebied. In de middeleeuwen kwam de binnenvaart tot grote ontwikkeling, zowel op lokaal niveau als op de lange afstand. De opkomst van de steden bracht bovendien een geregeld onderling verkeer tot stand. Tot nog toe verwaarloosd in de geschiedschrijving komt de binnenvaart in beeld door landschapsontwikkeling, historische geografie en archeologie te combineren met ontginnings- en waterstaatsgeschiedenis. Binnenvaart vormt daarmee de basis van de maritieme geschiedenis.’