Bronnenuitgaves resolutiën der Staten-Generaal, 1576-1630 (Huygens ING)

Deze bronnenuitgaves bevatten besluiten van de Staten-Generaal, het hoogste overheidsorgaan in de Republiek der Verenigde Nederlanden. De papieren versies van deze resoluties uit de periode 1576-1630 worden in het Nationaal Archief bewaard. In de publicaties zijn onder meer gegevens over handel en nijverheid te vinden.

Bronnenuitgaves resolutiën der Staten-Generaal