Onderzoeksgids repertorium van Nederlandse zendings- en missiearchieven, 1800-1960 (Huygens ING)

Deze onderzoeksgids biedt een overzicht van archivalia, audiovisuele bronnen en andere documenten van particuliere organisaties en individuen die een rol speelden in het Nederlandse zendings- en missiewerk buiten Europa in de periode 1800-1960.

Onderzoeksgids repertorium van Nederlandse zendings- en missiearchieven