Risky Business: de Europese maritieme verzekeringsmarkt 1400-1870

Sneak Preview van de Risky Business database

Risky Business is een internationaal project dat zich richt op de ontwikkeling van de Europese maritieme verzekeringen in de periode 1400 tot 1870. Risky business is een samenwerking tussen prominente academici uit Nederland (Vrije Universiteit Amsterdam), Italië (Universiteit van Parma) en Groot Brittannië (Universiteit van Cambridge) en heeft als doel om een voor het publiek toegankelijke internationale database te creëren met gegevens van maritieme verzekeringen, vanaf het ontstaan hiervan (in de 15e eeuw in Italië) tot het jaar 1870. Meer informatie

Maritieme verzekeringen spelen een belangrijke rol in de internationale handel en globalisering, omdat kooplieden hierdoor handel konden drijven zonder garant hoeven te staan voor de waarde van de lading in het geval van force majeur. Maritieme verzekeringen, waarbij vooraf een vergoeding wordt betaald voor het risico op ladingverlies en de verzekeraar schade vergoed in geval van daadwerkelijk verlies, is tijdens de renaissance ontstaan in verschillende Italiaanse steden. Hierna heeft deze praktijk zich verder ontwikkelt in Europa, eerst naar het westen (Spanje) en daarna naar het noorden (de Lage Landen en later Engeland). Risky Business onderzoekt hoe de maritieme verzekeringsmarkt zich in de loop der eeuwen in verschillende Europese gebieden heeft ontwikkeld, en welke rol risico’s, prijs, verzekeringsinstituten en overheden hierin hebben gespeeld. Op basis van dit onderzoek stelt Risky Business een database op met informatie over de vele maritieme verzekeringen.

Risky Business wordt onder andere ondersteunt door een subsidie van de Samenwerkende Maritieme Fondsen (Directie der Oostersche Handel en Reederijen, Vaderlandsch fonds ter aanmoediging van ’s-Lands zeedienst, en Stichting ondersteuningsfonds, nationaal instituut voor scheepvaart en scheepsbouw). Tevens hebben de onderzoekers van het project ook verkregen tot de archieven van de Amsterdamse en Rotterdamse verzekeringsmarkt.