Sara Keijzer

Portret Scheepvaartmuseum. FOTO: DIEDERIK VAN DER LAAN

In de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland is – in tegenstelling tot zijn voorganger – een maritiem-cultuurhistorisch katern opgenomen. Een waardevolle toevoeging aan dit overzichtswerk, waarin voorwerpen, verhalen en gebruiken met een maritiem karakter de boventoon voeren. Als conservator van het Scheepvaartmuseum behoort het duiden van zulke cultuuruitingen tot mijn dagelijkse praktijk. Ik hoop dat mijn bijdrage aan de NMGN aanzet tot nieuw onderzoek op dit gebied. Er zijn nog zeeën te winnen, waarin nieuwe benaderingen, kennis en opvattingen verfrissende perspectieven kunnen bieden.

Biografie