Startbijeenkomst Netwerk Maritieme Bronnen, 16 december 10.00 (online; svp aanmelden)

BU 180

De stuurgroep van het Netwerk Maritieme Bronnen i.o. organiseert een online bijeenkomst om belangstellenden te informeren over de voortgang van dit digitale project. De startbijeenkomst vindt online plaats in Zoom op donderdagochtend 16 december 2021, 10:00-12:00 (online). Tijdens deze bijeenkomst wordt een korte stand van zaken gegeven van het Netwerk Maritieme Bronnen i.o., waarna de aanwezige deelnemers worden uitgenodigd tot actieve betrokkenheid in een van de vijf werkgroepen om het digitale netwerk verder vorm te geven. De bijeenkomst richt zich in eerste instantie op vertegenwoordigers van maritieme musea en instellingen. Deelname is gratis, registratie verplicht via info@hetscheepvaartmuseum.nl. Na registratie ontvangt u een inlogcode voor Zoom en aanvullende informatie. Meer informatie

Wat is het Netwerk Maritieme Bronnen?

De maritieme cultuur van Nederland trekt veel belangstelling. Steeds meer geïnteresseerden zoeken online naar maritiem bronmateriaal. Daarom verdienen de maritieme bronnen een betere ontsluiting en presentatie. Een belangrijke stap is het onderling koppelen van maritieme bronnen. Denk bijvoorbeeld aan alle informatie over een specifiek schip, werf, persoon of maritiem thema. De informatie kan afkomstig zijn uit heel verschillende digitale bronnen zoals musea, archieven, bibliotheken, onderzoeksinstellingen of registers. Dit is wat het Netwerk Maritieme Bronnen wil bereiken. Het afgelopen jaar is een haalbaarheidsonderzoek gedaan, waarmee een globale aanpak is bepaald. Het bijgesloten manifest geeft weer wat we voor ogen hebben.

De startbijeenkomst

De bijeenkomst op 16 december is het startsein om daadwerkelijk aan het werk te gaan als Netwerk Maritieme Bronnen. Dat kan alleen maar door goede samenwerking tussen de vele betrokkenen bij dit thema. Tijdens de bijeenkomst informeren we je over waar we nu staan en horen we graag je mening. Maar vooral nodigen we je uit tot actieve betrokkenheid bij het Netwerk Maritieme Bronnen, want het staat of valt met actieve leden en met de bereidheid er samen aan te werken.

Concreet willen we de komende periode starten met een aantal werkgroepen om het Netwerk Maritieme Bronnen verder vorm te geven. Tijdens de bijeenkomst vragen we alle aanwezigen aan welke werkgroepen ze deel willen nemen.

De werkgroepen worden tijdens de bijeenkomst toegelicht. Om de gedachten vast te bepalen, hier een korte beschrijving van waar we aan denken.

  1. werkgroep “Voorbereiden van brondata”. Om maritieme bronnen goed in samenhang te kunnen presenteren, moet er allerlei voorbereidend werk aan de data worden gedaan. Denk aan het opschonen van data, het toevoegen van identifiers en een goede werkwijze om de data in een gemeenschappelijke omgeving beschikbaar te krijgen.
  2. werkgroep “Bruikbaarheid van bronnen”. Het is belangrijk dat iedereen goed kan zien wat de herkomst van data is en wat ermee mag. Vraagstukken over auteursrechten en licenties vormen daar een belangrijk onderdeel van.
  3. werkgroep “Terminologiebronnen en datamodellen”. Hier gaat het om de vraag welke standaarden worden gebruikt. Denk aan thesauri, authority files, datamodellen.
  4. werkgroep “Presentatie”. Hoe kunnen de maritieme bronnen het beste worden gepresenteerd? Wat zou een website hiervoor moeten bieden?

de Stuurgroep Netwerk Maritieme Bronnen:
Jeroen van der Vliet, Het Scheepvaartmuseum (penvoerder)
Kees Hendriks, Zuiderzeemuseum
Robert Anraad, Maritiem Museum Rotterdam Sebastiaan Derks, Huygens ING