Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 19e eeuw, 1816-1848 (Huygens ING)

In de jaren 1816, 1819, 1843 en 1848 werden door de overheid zogeheten nijverheidsenquêtes uitgeschreven om informatie te verzamelen over de Nederlandse nijverheidssector. In de 20e eeuw zijn de resultaten van de enquêtes bijeengebracht en gepubliceerd. De inmiddels gedigitaliseerde statistieken bieden een overzicht van de verschillende nijverheidstakken en de daaraan gerelateerde handel.

Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 19e eeuw