Studiemiddag Maritiem Erfgoed

Studiemiddag Maritiem Erfgoed

Op donderdag 7 juni 2018 organiseert Erfgoedhuis Zuid-Holland een studiemiddag over maritiem erfgoed en het maritieme landschap van Zuid-Holland.
Maritiem erfgoed is overal om ons heen: archeologische resten van schepen, kaden, sluizen en havens zijn de tastbare getuigen van het maritieme verleden en heden van Zuid-Holland. Op deze studiemiddag wil het Erfgoedhuis Zuid-Holland in kaart brengen uit welke aspecten dat maritieme erfgoed van Zuid-Holland bestaat en op welke wijze dat is geworteld in het landschap zelf.

Tijdens deze middag zullen sprekers maritiem erfgoed vanuit verschillende perspectieven belichten, met veel aandacht voor typerende kenmerken en ‘best practices’. Ook beantwoordt men vragen voor beleidsmakers en beheerders zoals ‘waar moet ik op letten bij maritiem erfgoed?’ en ‘op welke manier kan ik dat inzetten voor ontwikkeling en herbestemming?’

Datum: 7 juni 2018
Tijd: 13:00 – 17:00 uur
Locatie: Maritiem Museum, Rotterdam
Contactpersoon: Ad van der Zee
E-mail adres: info@erfgoedhuis-zh.nl

Kijk voor het gehele programma, het aanmeldformulier en meer informatie op de website van het Erfgoedhuis Zuid-Holland.