Database Climatological Database for the World’s Oceans 1750-1850 (CLIWOC)

Climatological Database for the World’s Oceans 1750-1850 (CLIWOC) was een onderzoeksproject dat tussen 2000 en 2003 Britse, Franse, Nederlandse en Spaanse logboeken uit de periode 1750-1850 digitaliseerde. Na afsluiting van het project in 2003 heeft men de volgende doelen behaald:
– Er is een gratis database met klimatologische data opgesteld
– De betrouwbaarheid van de logboeken is geverifieerd
– Er is een woordenboek met gangbare scheepstermen opgesteld
– Er is een statistisch algoritme opgesteld waarmee op basis van de data uit de logboeken de luchtdruk kan worden gereconstrueerd
– De CLIWOC database heeft bijgedragen aan het onderzoek van de I-COADS en US Maury dataset.
Database Climatological Database for the World’s Oceans