Symposium Traditionele visserij op de Zuiderzee en de Waddenzee, 19 januari 2019

De Werkgroep Maritieme Geschiedenis van de Fryske Akademy organiseert een symposium over de geschiedenis van deze traditionele visserij. Daarbij wordt ook aandacht aan het jongste verleden en het heden geschonken.

Jollen, kwakken, schokkers, botters, aken en blazers. Het zijn allemaal namen van scheepstypen waarmee werd gevist in de voormalige Zuiderzee en de Waddenzee. Bij het vissen werden verschillende technieken gebruikt. De visserij was een traditioneel bedrijf dat werd bedreven vanuit vrijwel elke plaats aan zee, met eigen gebruiken en klederdrachten.

Deze traditionele visserswereld is grotendeel verdwenen door de aanleg van de Afsluitdijk. We kunnen nog een deel bekijken in het Zuiderzeemuseum en op het IJsselmeer varen nog tot plezierboot omgebouwde vissersschepen waarvan sommigen als varend erfgoed.

Het programma vindt u hier: https://www.fryske-akademy.nl/nl/nieuws-en-agenda/evenementen/visserij/

Locatie: Tresoar, Gysbert Japicx-zaal, Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden (parkeren kan in Parkeergarage Oldehove, aan de overkant van Tresoar)
Toegang: € 5,00
Aanmelding: Het symposium is voor iedereen toegankelijk. Opgave en betaling via internet heeft onze voorkeur: klik hier voor het aanmeldingsformulier. Mocht opgave op die manier niet mogelijk zijn, dan kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat van de Fryske Akademy, tel. (058) 213 14 14. Opgave kan tot en met dinsdag 15 januari 2019.
Uitnodigingsfolder: download hier (pdf)