Linschoten-Vereeniging

Thumbnail_Linschoten

De Linschoten-Vereeniging werd op 7 maart 1908 opgericht door een aantal historici en oud-zeevarenden die zich bijzonder interesseerden voor het reisverhaal. Met Jan Huygen van Linschoten voor ogen, de man die aan het einde van de zestiende eeuw zijn reisgeschriften publiceerde en daarmee voor handelaars en avonturiers uit de Nederlanden de zeeweg naar Azië openlegde, wilden ze de fascinerende wereld van historische reizen ontsluiten en de bronnen hierover publiceren.

Publicaties
Het uitgeven van historische reisverhalen is de belangrijkste doelstelling van de Linschoten-Vereeniging. Ieder jaar verschijnt een nieuw deel in de reeks Werken van de Linschoten-Vereeniging. Daarnaast worden sporadisch andere publicaties verzorgd, zoals het Tresoor der Land- en Zeereizen, of de jubileumuitgave ‘Reizen door de eeuwen heen’. Elektronische versies van de Werken kunnen teruggevonden worden via Internet Archive; de Werken kunnen hier online worden bekeken, of  gedownload in PDF, full text, geschikt voor Kindle of andere formaten.
De Koninklijke Bibliotheek heeft op de website ‘Het Geheugen van Nederland’ ook een aantal Werken van de Linschoten-Vereeniging gedigitaliseerd (zie het overzicht), maar de kwaliteit hiervan is nogal rudimentair. In de lijst met Werken op de website van de vereniging zult u de link naar gedigitaliseerde versies terugvinden.

Penning en nieuws
– Het bestuur van de Linschoten-Vereeniging heeft besloten om ter gelegenheid van het jubileum in 1998 een penning in te stellen: de Linschoten-penning. De penning is bestemd voor een persoon, een groep personen of een organisatie die – in welke vorm dan ook – aan de doelstelling van de Vereeniging bijdraagt. Dat kan dus een tentoonstelling zijn, een documentaire, een publicatie of een andere presentatievorm van culturele aard.

– Nieuwsberichten van en voor de Linschoten-Vereeniging worden sinds mei 2008 gepost op een blog, genaamd Reys-gheschrift. Deze benaming verwijst naar het ‘Reys-gheschrift vande navigatien der Portugaloysers in Orienten’, dat door Jan Huygen van Linschoten in zijn ‘Itinerario’ is gepubliceerd. Reys-gheschrift was ook de naam voor de fraai ontworpen en gedrukte nieuwsbrieven die de Linschoten-Vereeniging tussen 1998 en 2003 naar de leden stuurde (zie hieronder). Met de blog ‘Reys-gheschrift’ wil de vereniging de leden en andere geïnteresseerden nog sneller informeren over activiteiten en publicaties van de vereniging.
Nieuwsbrieven zijn online beschikbaar.

Contactgegevens
Postadres:
Linschoten-Vereeniging
Ron Brand, secretaris
Duivestein 3
2641 LG  Pijnacker
Tel. 015-3692093
Website
Mailadres