Database notariële akten over de Archangelvaart, 1594-1724 (Huygens ING)

Deze database bevat gegevens over scheepsreizen van Amsterdam naar Archangel en andere plaatsen in het uiterste noorden van Rusland in de periode 1590-1724. Uit de akten is systematisch informatie overgenomen over het schip, de schipper, de bevrachter(s), de te varen route en de vrachtprij.

Database notariële akten over de Archangelvaart

Bronnenuitgave Nicolaas Witsen: Noord en Oost Tartarye, 1705 (Huygens ING)

Tweetalige (Nederlands en Russisch) digitale versie van Nicolaas Witsens 17e-eeuwseboek over Binnen Eurazië, Noord en Oost Tartarye. Het boek behandelt de geografie, etnografie, flora, fauna en taalkunde van de afgelegen gebieden aldaar.

Bronnenuitgave Nicolaas Witsen: Noord en Oost Tartarye