Database Baltic Connections, ca. 1450 – ca. 1800 (o.a. Nationaal Archief)

Het project Baltic Connections is in de jaren 2005-2007 uitgevoerd door de archieven van alle landen rond de Oostzee. Het Nationaal Archief was de initiator en coördinator van het project. De database bevat beschrijvingen van archivalia die de gezamenlijke maritieme geschiedenis van de betrokken landen belichten.

Database Baltic Connections

Bronnenuitgave dagboek Willem de Clercq, 1811-1844 (Huygens ING)

De Amsterdamse graanmakelaar Willem de Clercq (1795-1844) was vanaf 1824 secretaris en met ingang van 1831 directeur van de Nederlandse Handel-Maatschappij (NHM). Zijn omvangrijke dagboek is digitaal raadpleegbaar en bevat onder meer een verslag van zijn handelsreis uit 1816 die via Noord-Duitsland en het Oostzeegebied naar Sint Petersburg voerde.

Bronnenuitgave dagboek Willem de Clercq 1811-1844

Archivalia uit de Baltische landen met betrekking tot de Nederlandse geschiedenis, 1191-1792 (Huygens ING)

Deze bronnenpublicatie betreft een selectief overzicht van documenten uit archieven in (voormalige) handelssteden rond de Oostzee. Het gaat om archivalia die gerelateerd zijn aan de geschiedenis van Nederland.

Archivalia uit de Baltische landen m.b.t. de Nederlandse geschiedenis

Archief Ambassade Sovjet-Unie, 1955-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van de Ambassade in de Sovjet-Unie, 1955-1974 bevat agenda’s van ingekomen en uitgegane stukken, een index tot 1964 en ingekomen en uitgaande brieven over de periode 1956-1965; stukken m.b.t de organisatie; protocollaire aangelegenheden; juridische aangelegenheden (o.a. repatriatie krijgsgevangenen en spionage); verkeer en vervoer (lucht- en scheepvaart, ruimtevaart); economische betrekkingen; handel en industrie; culturele aangelegenheden (oa. wetenschappen, oorlogsgraven). Voorts zijn er veel stukken over de binnenlandse politieke ontwikkelingen (speciaal de Communistische Partij), de buitenlandse betrekkingen (zoals de Oost-West verhouding), ontwapening, en deelname aan of verhouding tot internationale organisaties (o.a. NAVO, VN, COMECON).

Archief Ambassade Sovjet-Unie

Archief Gezantschap Rusland, 1814-1890 (Nationaal Archief)

Het archief van het Nederlandse Gezantschap in Rusland, 1814-1890 bestaat voornamelijk uit correspondentie afkomstig van of ontvangen door het Departement van Buitenlandse Zaken, Russische Ministers, verschillende Nederlandse consuls, en Russische autoriteiten en ambtenaren. Tevens bestaat het archief uit politieke depêches, registers van geviseerde paspoorten, en een memorie betreffende de douanetarieven van Rusland. Tevens zijn er ook stukken over de Belgische onafhankelijkheidsoorlog, de Krimoorlog, de invoer van Hollandse haring, infrastructurele projecten, scheepvaartaangelegenheden.

Archief Gezantschap Rusland

Archief BuZa / A-dossiers, 1815-1940 (Nationaal Archief)

De BuZa A-dossiers van de afdeling Politieke Zaken behandelde vooral kwesties die de diplomatieke betrekkingen met andere landen betroffen, de positie van Nederlanders in het buitenland en van vreemdelingen hier te lande. Het archief is geheel op onderwerp geordend, en bevat onder meer stukken over de volgende onderwerpen: arbitrage, de Boerenoorlog in Zuid-Afrika, internationale conferenties,  visserij op de Noordzee, uitgifte van paspoorten, slavenhandel, verdragen, vreemdelingen, wapens en oorlogsmaterieel. Een deel van het materiaal handelt over de overzeese gebiedsdelen, speciaal Nieuw-Guinea.
In 2010 is dossier A.250 over de Europese Oorlog 1914-1918 (Eerste Wereldoorlog), toegevoegd aan dit archief. Dit deel bevat onder meer stukken betreffende de neutraliteit, de economie en handel tijdens de oorlog, militaire zaken en de vredesconferentie.

Archief BuZa / A-dossiers

Archief Centraal Bureau Rijn- en Binnenvaart, 1922-1950 (Nationaal Archief)

Het archief bevat materiaal over de vordering van schepen door de Duitse bezetter in augustus 1941, dossiers over afzonderlijke schepen, informatie over teruggekeerde schepen, specifieke stukken over baggermateriaal en visserijschepen, informatie over de locatie van scheepswrakken in Duitsland, Nederlandse schepen die vastzaten in de Russische bezettingszone en correspondentie over de teruggave van Duitse schepen aan de oorspronkelijke Duitse eigenaren, 1922-1950.

Archief Centraal Bureau Rijn- en Binnenvaart