Samenwerkende Maritieme Fondsen (SMF)

Thumbnail_SMF
Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van zes
historische maritieme fondsen in Nederland:
Stichting Ondersteuningsfonds N.I.S.S.
Admiraal van Kinsbergenfonds
Stichting Helden der Zee-Fonds ‘Dorus Rijkers’
Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ‘s-Lands Zeedienst
Directie der Oostersche Handel en Reederijen
Vereeniging de Prins Hendrik Stichting

Met de samenwerking van deze zes historische maritieme fondsen, beogen de fondsen hun gezamenlijke maatschappelijke effect te vergroten. Gemeenschappelijke doelstelling is het geven van een stimulans voor het functioneren van Nederland als maritieme natie. Daarbij wordt aandacht gegeven aan het verleden, het heden en de toekomst. De zes fondsen hebben eigen vermogen. Uit de opbrengst daarvan subsidiëren zij projecten die de doelstelling dienen. De fondsen doen niet aan actieve fondsenwerving. Door de Samenwerkende Maritieme Fondsen als zodanig wordt geen subsidies verstrekt.

Contactgegevens
Postadres:
p/a Annette Schneemann-de Haas
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
Tel 020 – 62 47 699
Website
Mailadres