Mediatheekcollectie Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland

De Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) is het erfgoedkenniscentrum van Zeeland en voert het beleid van de provincie uit op het terrein van cultureel erfgoed. De mediatheek van de SCEZ bestaat uit ongeveer 4.000 gedrukte en audiovisuele bronnen, met name gerelateerd aan archeologie en monumentenzorg. De bijbehorende catalogus is online raadpleegbaar via de catalogus van de ZB.

Mediatheekcollectie SCEZ