Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders

Schermafbeelding 2017-08-16 om 20.07.58

Het in brede kring levend houden van de herinnering aan de grote zeilvaart, in het bijzonder aan die rond Kaap Hoorn als historisch hoogtepunt van zeemanschap. De Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders tracht dit doel te verwezenlijken door het inrichten en in stand houden van een permanente tentoonstelling in Hoorn, alsmede door voordrachten, publicaties en andere presentaties over onder meer de ontdekkingsreis van Jacob Le Maire en Willem Cornelisz. Schouten in 1615-1617, andere prestaties over de grote zeilvaart en andere onderwerpen uit de historie van de zeevaartpraktijk.

Een bibliotheek van circa 1000 boeken richt zich op bovenstaand thema. De activiteiten vinden plaatst in de voormalige Regenten- en Regentessenkamers van het katholieke wees- en armenhuis van Hoorn. De nationale stichting heeft ruim 500 begunstigers uit binnen- en buitenland. Naast het bestuur zijn er twee commissies: de Collectie- en Documentatiecommissie en de Adviescommissie hedendaagse Kaap Hoorn-rondingen. Aan erkende rondingen, volgens ons reglement, worden aan de benoemde KH-schipper een trofee en aan de bemanningsleden een penning met oorkonde uitgereikt in de historische Oosterkerk in Hoorn, waar de expeditie van 1615 begon.

Aard van de collectie
Picturaal:
– enige schilderijen (vooral scheepsportretten) in diverse picturale technieken;
– een collectie foto’s uit de periode van met name de Nederlandse grote zeilvaart, documentair van karakter;
– een kleine collectie films uit de periode van de grote zeilvaart.

Scheepsmodellen:
– enige modellen in uiteenlopende schalen en divers van karakter, weergevende de ontwikkeling van de grote zeilschepen.

Nautische kaarten, waaronder enkele historische objecten. Dit collectieonderdeel bestaat uit:
– historische navigatie-instrumenten;
– gereedschap van de zeeman uit de grote zeilvaart;
– tuigonderdelen zoals blokken, zeildoek en vlaggen.

Verzameling documentair materiaal bestaande uit:
– een bibliotheek met lectuur betreffende de zeilvaart rond Kaap Hoorn, die betrekking heeft op zowel de ontdekking ervan, als op de handelsvaart erom en op de hedendaagse tour- en sportvaart;
– een alfabetische documentatie betreffende de Nederlandse grote zeilvaart.

https://www.marhisdata.nl/kaaphoornvaarders (februari 2022)

Publicatiereeksen
De Stichting NKH-vaarders publiceerde een reeks van 19 publicaties van beperkte omvang, in de vorm van een ‘Jaarpublicatie’ bestemd voor de donateurs. Deze jaarpublicaties zijn qua onderwerp gebaseerd op de Nederlandse grote zeilvaart, met name die rond Kaap Hoorn. Een lijst met titels is onder meer beschikbaar op de website van de stichting.

Bijeenkomsten
Twee keer per jaar organiseert de Stichting NKH-vaarders voor donateurs en belangstellenden een bijeenkomst: in oktober in Hoorn in de historische Oosterkerk en in februari in Amsterdam.

Contactgegevens
Bezoekadres:
Achterom 17
1621 KP Hoorn
Postadres:
Postbus 1016
1620 KA Hoorn
Tel. 0229 – 246960
Openingstijden:
De Oudheidkamers zijn geopend van 1 april t/m 30 september op woensdag van 11.00 tot 16.00 uur en van 1 juni tot 1 september ook op zondag van 13.00 tot 16.00 uur. Voor groepen alleen op afspraak (0229-246960).
Website
Mailadres
Nieuwsbrief