Update: 13 Provinciën project 2021

Om het maritieme verleden van Nederland boven water te halen, nodigde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vrijwilligers en studenten uit om deel te nemen aan het ’13 Provinciën project 2021′. Het doel daarvan is om de verscheidenheid aan verhalen van de twaalf provinciën van Nederland + de Noordzee in kaart te brengen. Meer informatie

Voorstellen voor deelname konden tot 19 april worden ingediend. In totaal zijn acht voorstellen ingediend met mooie verhalen over onder meer: de historie van de strontraces van Friesland naar Holland, onderzoek om scheepswrakken te traceren en identificeren, en de mogelijkheden voor het behoud van Nederlandse kustlichten.

De eerste onderzoeksresultaten worden gepresenteerd tijdens het Symposium voor Vrijwilligers in de Onderwaterarcheologie (november 2021).