Vandaag verschijnt: Paul van Vlissingen & zoon | Ondernemers in stoom

Maritiem historicus Peter Sigmond schreef Paul van Vlissingen en zoon | Ondernemers in stoom. De publicatie bevat zowel een bedrijfsgeschiedenis als een dramatische familiegeschiedenis die zich uitstrekt over de gehele negentiende eeuw. Een boek over pioniers die hun tijd ver vooruit waren en met vallen en opstaan een enorme impuls hebben gegeven aan de Nederlandse stoomvaart. Meer informatie

Paul van Vlissingen (1797-1876) stond aan wieg van de introductie van stoomenergie in Nederland. Als er in Nederland nog nauwelijks een stoomboot te bekennen is, richt hij in 1826 in Amsterdam de Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij op. Hij start daarmee de eerste overzeese stoombootlijn van Nederland: Amsterdam-Hamburg. Kort daarop begint hij met een partner de Fabriek voor Stoom- en andere Werktuigen Paul van Vlissingen & Dudok van Heel. Van Vlissingen pakt als een echte starter alles aan: de eerste stoomtreinen, stoommachines voor fabrieken, pompen voor de stoomgemalen die de Haarlemmermeer droogleggen en vooral stoomschepen. De problemen zijn groot: waar vind je financiering? Er zijn in die tijd nog geen banken; vaklieden?: niemand heeft ooit nog een stoommachine gemaakt! Waar vind je afnemers van deze ‘nieuwigheid’? Hij ergert zich aan de Jan Saliegeest in Nederland en schrijft pamfletten aan de regering: ‘Ontwaken wij eindelijk uit onze doodelijke slaap!’ Met zijn inventiviteit en doorzettingsvermogen bouwt hij het bedrijf uit en als hij het stokje overdraagt aan zijn zoon Paul Cornelis werken er meer dan 1.000 man! Onder diens leiding bereikt het bedrijf zijn grootste bloei. Stoomschepen worden geleverd aan België, Duitsland, Italië en Egypte. Paul Cornelis, medeoprichter van de R&Z-vereniging De Hoop, behoort tot de rijksten van het land. Dan slaat het noodlot toe. Bij de bouw van de spoorbrug over het Hollands Diep in 1870 ontstaan liquiditeitsproblemen en gaat het bedrijf failliet. Paul Cornelis vertrekt met zijn gezin naar Minnesota om er graanlanderijen te exploiteren. Pionier in de prairie! Dat mislukt en hij eindigt in Haarlem als suppoost in het stedelijk museum.