Veteranenorganisaties bundelen krachten

Vanaf 1 januari 2021 gaan de zes grootste veteranenorganisaties van het land samen verder onder de naam Nederlands Veteraneninstituut. Eén organisatie voor erkenning, waardering, zorg en onderzoek voor veteranen met één loket waar zij terechtkunnen met al hun vragen. De nieuwe organisatie is er ook voor dienstslachtoffers en oorlogsgetroffenen WO II en kan dienstverlenend zijn naar andere geüniformeerde beroepen, zoals de politie.

Het Nederlandse Veteraneninstituut is de nieuwe landelijke organisatie voor de uitvoering van het veteranenbeleid. Door het samenbrengen van de zes organisaties wordt de bestaande capaciteit en expertise op het gebied van veteranenondersteuning, zorg, onderzoek en maatschappelijk erkenning en waardering optimaal benut.

De zes organisaties/organisatiedelen die samengaan zijn:
– Stichting het Veteraneninstituut
– Stichting Nederlandse Veteranendag
– Stichting de Basis
– Programmabureau van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV)
– de zorgcoördinatie van ABP/APG
– coördinatie van het nuldelijns ondersteuningssysteem van het Veteranen Platform.
In totaal zijn hierbij ruim 200 medewerkers betrokken.

De samenvoeging is het gevolg van aanbevelingen uit een evaluatie van het veteranenbeleid, in 2016 uitgevoerd door Defensie. Daaruit kwam naar voren dat de beleidsuitvoering eenvoudiger en slagvaardiger zou kunnen.