Varend erfgoedmanifestaties

Tilburgse Piushaven

De Noorder- en Zuiderschippers organiseren binnenkort twee regionale evenementen: de ‘Tjalkendag’ op 1 april in IJlst en ‘Trossen Los’ van 13-17 mei in Lieshout. De jaarlijkse Varend Erfgoedmanifestatie, dit jaar in Tilburg, staat op de rol voor 5 en 6 augustus. Aanleiding is de viering van 100 jaar Piushaven die een belangrijke rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van Tilburg als industriestad. Er komen 90 van onze schepen bij elkaar, die zich nu al hebben aangemeld. In volle gang zijn de voorbereidingen voor de viering van het vijftigjarig bestaan van Vereniging Het Historisch Bedrijfsvaartuig. In de zomer van 2024 zal een vloot van historische bedrijfsvaartuigen een tocht door heel Nederland maken. Zo willen we ons voor iedereen zichtbaar maken. Meer informatie