Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum

Thumbnail_VNHSM

De Vereeniging is de officiële eigenaar van de collectie van Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. In 1975 gaf de Vereeniging haar collectie in bruikleen aan de Staat der Nederlanden, die zich verplichtte de collectie te beheren en presenteren. De Staat heeft de collectie, met instemming van de Vereeniging, in bruikleen gegeven aan de Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam (Het Scheepvaartmuseum). Vereeniging en Scheepvaartmuseum werken nauw samen, bijvoorbeeld op het gebied van collectievorming, onderzoek, fondsenwerving en activiteiten voor de leden.

Overzicht collectie
Bibliotheekcollecties: 70.000
Fotografie en film: 150.000
Technische tekeningen: 150.000
Objecten: 30.000

De collectie valt uiteen in drie grote thema’s:
1. Zeevaartkunde;
2. Scheepsbouw;
3. Maritieme Kunst.

En kan nader worden onderscheiden in de volgende deelcollecties:
Scheepsmodellen
Vaartuigen
Schilderijen, prenten en tekeningen
Keramiek, zilver en glas
Servies en vaatwerk
Souvenirs
Gebruiksvoorwerpen en gereedschap
Meubilair
Wapens
Vlaggen en overige textilia
Sculpturen
Numismatiek
Fotografie en film
Boeken, tijdschriften, bedrijfsdrukwerk en manuscripten
Instrumenten
Globes
Atlassen en losse kaarten

Publicatiereeks
Het jaarboek (sinds 1991);
– Het ‘Zeemagazijn’ (drie keer per jaar).

Activiteiten
– Fellowshipslezingen (februari)
Algemene ledenvergadering (mei)
Museumsymposium (november)
– Diverse ledenbijeenkomsten
– Excursies
Ondersteuning van twee Fellowships van Het Scheepvaartmuseum
– Ondersteuning van De Maritieme Leerstoel in Leiden
– Participatie in Het Compagnie Fonds, ter ondersteuning van projecten van Het Scheepvaartmuseum

Contactgegevens
Postadres:
Postbus 15443
1001 MK Amsterdam
Website