Verschenen: De Chinezenmoord

Recent is verschenen: De Chinezenmoord. De kolonisatie van Batavia en het bloedbad van 1740, geschreven door Leonard Blussé (Uitgeverij Balans 2023). In oktober 1740 voltrok zich in Batavia een drama waarvan de overzeese wereld een aantal maanden later geschokt kennisnam. Als reactie op een Chinese volksopstand tegen het VOC-bestuur richtten de Europese burgers van de stad samen met de matrozen van de vloot een verschrikkelijke slachting aan. Alle Chinese stadgenoten, samen ongeveer de helft van de bevolking, werden vermoord. Meer informatie