Verschenen: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 39:2 (2020)

Zojuist is het nieuwe nummer van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis verschenen. In deze aflevering staan artikelen van Geke Burger over ‘De blue beads van Sint-Eustatius; Willem-Jan van Grondelle over ‘Kredietverlening aan zeelieden in de achttiende eeuw’; Kaarle Wirta over ‘Tar ruling the waves’; Nykle Dijkstra over ‘Van Braam versus raja haji Fisabililah; Siem van Eten over ‘De kaperdossiers in Franse archieven’ en Ron Brand over ‘Getuigenissen van de Tweede Wereldoorlog: een theekopje en een zakhorloge’. Verder geeft Hans Zijlstra een toelichting op de website Het Hindelooper scheepsboek van Johannes Hempenius (1715-1718)‘. Diverse recensies sluiten het nummer af.