Verschenen: Vlootoverzicht van de Koninklijke Marine 1826-2020

Toon van Eijsden maakte een compleet overzicht van alle (gemotoriseerde) schepen, boten en andere vaartuigen van de Koninklijke Marine uit de afgelopen twee eeuwen. Dit overzicht omvat een opgave van alle oorlogsschepen en de ondersteunende vaartuigen van de Koninklijke Marine zelf, maar ook van de vaartuigen van de gemilitariseerde Gouvernementsmarine en alle andere gevorderde en gehuurde schepen voorafgaand aan en tijdens de beide Wereldoorlogen

Daaronder ook de hospitaalschepen en troepentransportschepen in dienst van de Amerikaanse War Shipping Administration en het Britse Ministry of War Transport, alsmede de sleepboten in dienst bij het Engelse Rescue Tug Squadron. Bovendien is in deze publicatie voor het eerst een opsomming opgenomen van alle loodsboten, lichtschepen en betonningsvaartuigen van het lange tijd tot de Koninklijke Marine behorende Loodswezen. In een apart hoofdstuk zijn de voor alle schepen na 1945 gebruikte naamseinen gerubriceerd. Dit vlootoverzicht is primair bedoeld als naslagwerk. Voor meer informatie over de schepen zelf is een uitgebreid literatuuroverzicht vermeld.

Vlootoverzicht en scheepssilhouetten van de Koninklijke Marine 1826–2020 telt 232 pagina’s met ruim 900 silhouetten op A4 formaat (210×297 mm). De prijs bedraagt € 24,50.
Dit boek is verkrijgbaar door overmaking van € 24,50 + € 4,75 porto- en verzendkosten op bankrekening-nummer NL28 INGB 0002 4565 26 t.n.v. A. van Eijsden te Rotterdam. Vergeet bij uw bestelling vooral niet uw adresgegevens te vermelden.
ISBN 978 90 8759 963 8