Archief Vertegenwoordiging Australië, 1955-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van de Vertegenwoordiging Australië, 1955-1974 bevat agenda’s van ingekomen en uitgegane stukken; stukken m.b.t. de organisatie en protocollaire aangelegenheden (o.a. koninklijke bezoeken, internationale verdragen); economische aangelegenheden (lucht- en scheepvaart), handelsbetrekkingen, goederen en productie (oa. mijnbouw). Ook zijn er stukken over culturele en wetenschappelijke aangelegenheden bijvoorbeeld over Nederlandse scheepswrakken.
Er zijn verder veel stukken betreffende politieke aangelegenheden, met name ook over het communisme en de kwestie Nieuw Guinea.

Archief Vertegenwoordiging Australië