Verwacht: The World of Sugar

Cover

Op 9 mei 2023 verschijnt bij Harvard University Press van Ulbe Bosma: The World of Sugar: How the Sweet Stuff Transformed Our Politics, Health and Environment over 2,000 Years. Suiker transformeerde het leven op alle continenten. Het schiep en verwoestte culturen door industrialisatie, arbeidsmigratie en veranderende eetpatronen. Nederland was een knooppunt van Europese suikerhandel en raffinage in de zeventiende en achttiende eeuw. Meer informatie