Visserijregister nu online te bezoeken

Het Visserijregister, dat 40.000 kaarten telt, is vanaf heden online te bekijken op zuiderzeecollectie.nl. De afgelopen twee jaar zijn alle kaarten gescand en inmiddels is meer dan de helft overgetypt. Volgens Kees Hendriks, sectorhoofd Collectie en Informatiebeheer van het Zuiderzeemuseum, brengt de digitalisering van de kaarten en het overtypen van alle handgeschreven details het vissersleven van de vorige eeuw weer tot leven. “De kaarten met details over vaartuigen, vangstsoorten en bijzonderheden zoals scheepsrampen en inbeslagnames zijn ook voor historisch en economisch wetenschappelijk onderzoek interessant.”  

Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw kwamen er steeds meer vissersschepen op de Noordzee. Er werd geruzied over vismethoden, er was sprake van smokkelarij en vernieling van elkaars gerei. In 1882 kwamen de landen rondom de Noordzee overeen dat er visserijnummers op de zeilen en boegen van de schepen aangebracht moesten worden om de schepen te kunnen identificeren. Voor Nederland werden deze nummers vastgelegd in het Centraal Visserijregister. Dit papieren register bleef in gebruik tot computers de registratie overnamen. Museum Vlaardingen en het Zuiderzeemuseum organiseerden in 2019 de digitalisering van de registerkaarten. Deze kaarten zijn nu beschikbaar op zuiderzeecollectie.nl.