Vlootschouw 2023: Call for Pitches (1 mei 2023)

Op vrijdag 30 juni 2023 zal de tweede editie van ‘Vlootschouw’ van het maritieme verleden van de Lage Landen plaatsvinden in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam. Het doel van de Vlootschouw is een ontmoetingsplek te zijn voor iedereen die voeling heeft met het maritieme verleden van Nederland en België. Kortom, professionals, studenten en liefhebbers uit alle mogelijke maritiem-historische disciplines kunnen er terecht om kennis uit te wisselen en plannen te bespreken voor gezamenlijke projecten, aanvragen of activiteiten. Bovendien beoogt de Vlootschouw uit te groeien tot een tweejaarlijks terugkerend evenement. De tweede editie van de Vlootschouw wordt georganiseerd door het Comité Vlootschouw van de Lage Landen, bestaande uit Michiel van Groesen (Universiteit Leiden), Jeroen van der Vliet (Het Scheepvaartmuseum Amsterdam), Annette de Wit (Maritiem Museum Rotterdam) en Jelle van Lottum (Radboud Universiteit en Huygens Instituut). Call for pitches

Het congresprogramma biedt naast plenaire lezingen veel ruimte voor zogenaamde pitches. Deze zullen bestaan uit korte presentaties met aandacht voor actuele maritiem-historische projecten. We hanteren geen strikte definitie van het begrip ‘project’: dit kan variëren van een scriptieonderzoek, een
restauratieproject, een tentoonstelling, een archeologische opgraving tot een net opgeleverde website of een database in wording. Masterstudenten zijn eveneens van harte welkom om een voorstel in te dienen.
De enige voorwaarde is dat het project een link heeft met het maritieme verleden van de Lage Landen, van prehistorie tot heden.
• Voorstellen voor pitches bevatten maximaal 150-250 woorden.
• De voertaal is Nederlands.
• Indienen van voorstellen kan tot maandag 1 mei 2023 per e-mail aan
vlootschouw@hetscheepvaartmuseum.nl.
• Pitches duren maximaal 5 minuten (plus enkele minuten voor vragen).
• Pitches worden begeleid door maxinaal twee PowerPoint slides.
• We nodigen u ook uit om een poster te maken, waarbij in de pauze verder over de pitch kan worden gediscussieerd (A2 formaat: 42 x 59 cm). Het tonen van een poster zonder pitch is ook mogelijk zolang de poster uitdaagt tot een gedachtewisseling tussen de maker en de deelnemers.
Het organisatiecomité nodigt u van harte uit om een voorstel in te sturen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jeroen van der Vliet, telefonisch op 020-523 22 22 of stuur een e-mail naar vlootschouw@hetscheepvaartmuseum.nl. In de eerste week van mei neemt het organisatiecomité contact op met de inzenders. Alle deelnemers (ook sprekers) aan de Vlootschouw betalen 25 euro voor deelname aan Vlootschouw.
U wordt vriendelijk verzocht deze uitnodiging verder te verspreiden binnen uw organisatie of door te sturen naar geïnteresseerden.
Call for pitches