Archief VW / Commissie Vervoervergunningen, 1927-1990 (Nationaal Archief)

Het archief van de Commissie Vervoervergunningen, 1927-1990 bevat de vergaderstukken van de Commissie Vervoervergunningen, en stukken betreffende de vergunningverlening bij beroepsgoederenvervoer zoals in de binnenscheepvaart en het beroepspersonenvervoer.

Archief VW / Commissie Vervoervergunningen