Archief Meetkundige Dienst: Waterstaatskaarten, 1835-1992 (Nationaal Archief)

Het archief van de Meetkundige Dienst bevat waterstaatskaarten van Nederland, schaal 1:50.000 en stukken betreffende het project Waterstaatskaart nieuwe stijl. Tevens bevat het archief Systeemkaarten afwateringseenheden Zuid-Holland, 1836-1992.

Archief Meetkundige Dienst: Waterstaatskaarten