Archief VW / Dienst Weg- en Waterbouwkunde, 1961-1994 (Nationaal Archief)

Het archief van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde, 1961-1994 bevat rapporten en notities met betrekking tot de aanleg en verbetering van rijkswegen in Nederland, stukken betreffende het Projectbureau Kwaliteitszorg, en Nederlandse bijdragen aan internationale waterkerings- en kustverdedigingsprojecten. Het archief bevat tekeningen en foto’s.

Archief VW / Dienst Weg- en Waterbouwkunde