Archief Ambassade en consulaten Frankrijk, 1955-1974 (Nationaal Archief)

Het archief Ambassade en consulaten Frankrijk 1955-1974 bevat stukken inzake juridische aangelegenheden, gezondheidszorg, verkeer en vervoer, economie, cultuur en defensie. Stukken aangaande juridische aangelegenheden betreffen o.a. de grenskwestie Suriname – Frans-Guyana (1966 – 1974) en de vergoeding van oorlogsschade geleden tijdens de Tweede Wereldoorlog (ten behoeve van Nederlandse nazislachtoffers woonachtig in Frankrijk, 1958 – 1971). Voorts zijn er stukken te vinden betreffende de werkzaamheden en de vergaderingen van de Internationale Commissie tegen Rijnverontreiniging. Ook zijn veel stukken opgenomen betreffende de economische, financiële en sociale politiek van Frankrijk, de winning en voorziening van aardolie en -gas, de kernproeven van Frankrijk in de Stille Zuidzee. Ten slotte zijn stukken te vinden betreffende het Nederlands-Frans Cultureel Verdrag.

Archief Ambassade en consulaten Frankrijk

Nationaal Register Mobiel Erfgoed (Stichting Mobiele Collectie Nederland)

De Stichting Mobiele Collectie Nederland is een belangenorganisatie die opereert op het terrein van mobiel erfgoed en zich onder meer inzet voor bezitters van historische schepen. Tot de belangrijkste werkzaamheden van de stichting behoort de ontwikkeling van een Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME), dat een overzicht biedt van varend, vliegend, rijdend en railgebonden erfgoed in Nederland. In het register zijn momenteel ruim dertig vaartuigen en een baggermolen opgenomen.

NRME

Archief VW / Directie Noordzee, 1962-1995 (Nationaal Archief)

Het archief VW / Directie Noordzee, 1962-1995 bevat stukken (met tekeningen) over onder meer onderzoek naar waterhuishouding en waterkwaliteit, bijvoorbeeld stukken inzake de verontreiniging van zeewater, waterbodems en oppervlaktewateren. Ook zijn er stukken over landaanwinning zoals het Noordzee-eiland en de Noordzeeterminal en stukken afkomstig van de ‘Technische adviescommissie Stichting Berging VOC Schip “De Amsterdam” bij Hastings’.

Archief VW / Directie Noordzee

Archief VW / Dienst Weg- en Waterbouwkunde, 1961-1994 (Nationaal Archief)

Het archief van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde, 1961-1994 bevat rapporten en notities met betrekking tot de aanleg en verbetering van rijkswegen in Nederland, stukken betreffende het Projectbureau Kwaliteitszorg, en Nederlandse bijdragen aan internationale waterkerings- en kustverdedigingsprojecten. Het archief bevat tekeningen en foto’s.

Archief VW / Dienst Weg- en Waterbouwkunde

Archief Bouwdienst Rijkswaterstaat Ketelmeer, 1995-2006 (Nationaal Archief)

Het archief van het project Baggerspeciedepot in het Ketelmeer (1995-2005) van de Bouwdienst Rijkswaterstaat bevat onder meer plannen van aanpak en projectplannen, stukken betreffende de aanbesteding en contracten, voortgangsrapportages, de financiële verantwoording en een artist’s impression van het project.

Archief Bouwdienst Rijkswaterstaat Ketelmeer