Archief Algemene Rekenkamer, 1930-1943 (Nationaal Archief)

De Algemene Rekenkamer is belast met het toezicht op de financiën van de overheid. Gezien de brede taak van de Rekenkamer bevat het archief informatie over een breed scala van onderwerpen. Het archief bestaat voornamelijk uit series: notulen, bijlagen van de notulen, jaarverslagen, brievenboeken. De bijlagen zijn te raadplegen met behulp van de indices en de klappers op de indices. De rapportlijsten betreffen de per vergadering goedgekeurde besluiten en afgedane stukken. De Rekenkamer ontving onder meer afschriften van alle Koninklijke Besluiten met financiële consequenties: is de datum en nummer van een K.B. bekend, dan kan via de zogenaamde KB-boeken snel gezocht worden naar de afdoening door de Rekenkamer. De jaarverslagen betreffen zowel Nederland als Oost- en West-Indië.

Archief Algemene Rekenkamer