Archief Algemene Rekenkamer / Comptabel Beheer, 1814-1953 (Nationaal Archief)

De Algemene Rekenkamer is belast met het toezicht op de financiën van de overheid. Het archief Algemene Rekenkamer / Comptabel Beheer, 1814-1953 is primair ingedeeld per ministerie. Het grootste deel betreft de comptabiliteit van het departement van Financiën en daaronder ressorterende diensten zoals: de Algemene Rijkskassier, de provinciale Ontvangers-generaal, het Agentschap van Financiën, het Amortisatiesyndicaat, de ontvangers der domeinen. Er is een serie staatsrekeningen over de jaren 1823-1899. De uitgaven van het ministerie van Koloniën betreffen alleen de in Nederland gedane uitgaven. Onder het hoofd Koloniën zijn ook ondergebracht de verantwoordingsstukken bij de rekeningen van aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij geconsigneerde gouvernementsproducten (1875-1938), met gegevens over de opbrengst van veilingen van koffie, kinabast, tin en andere producten. Daarnaast zijn er stukken over de verantwoording van betalingen in verband met de opheffing van de slavernij in West-Indië uit de jaren 1863-1868, met lijsten van slaven per plantage en per plantage-eigenaar (ook te raadplegen op de website van het Nationaal Archief). Er zijn  tevens o.a. archiefbestanddelen Buitenlandse Zaken, Oorlog, Marine, Koloniën (Oost-Indië), West-Indië.

Archief Algemene Rekenkamer / Comptabel Beheer