Archief Algemene Rekenkamer / Domeinen, 1819-1922 (Nationaal Archief)

Het archief van de Algemene Rekenkamer / bureau Domeinen 1819-1822 bestaat grotendeels uit een collectie leggers van de domeinen uit de periode 1828-1861, geordend per soort (en verder onderverdeeld per agentschap of kantoor): onroerende en roerende goederen (als renten, cijnsen, erfpachten, verschuldigde kapitalen, recht van visitatiegeld, recognitiën wegens concessies en gebruiksrechten), domeinen van Oorlog, tienden, grote wegen, vaarten, veren en droogmakerijen, domaniale bossen. Ook zijn er registers van afrekeningen met kopers van domeinen en staten van afkoop van tiendrecht (1910-1922).

Archief Algemene Rekenkamer / Domeinen