Archief Ambassade Egypte, 1955-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van de Ambassade in Egypte, 1955-1974 bevat agenda’s van ingekomen en uitgaande stukken; stukken over de organisatie; protocollaire aangelegenheden (o.a. koninklijke bezoeken); juridische aangelegenheden; verkeer en vervoer (o.a. Suezkanaal, lucht- en scheepvaart); economie (o.a. ontvangen ontwikkelingshulp) en handelspolitiek (gevolgen nationalisering bedrijfsleven); goederen (gevolgen boycotten); culturele aangelegenheden (o.a. Aswan dam).
Verder zijn er veel stukken over de binnenlandse politiek, de buitenlandse diplomatieke betrekkingen, het Midden-Oosten conflict , spionage, en internationale organisaties (o.a. Arabische Liga, VN, EEG).

Archief Ambassade Egypte