Archief Ambassade Egypte, 1955-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van de Ambassade in Egypte, 1955-1974 bevat agenda’s van ingekomen en uitgaande stukken; stukken over de organisatie; protocollaire aangelegenheden (o.a. koninklijke bezoeken); juridische aangelegenheden; verkeer en vervoer (o.a. Suezkanaal, lucht- en scheepvaart); economie (o.a. ontvangen ontwikkelingshulp) en handelspolitiek (gevolgen nationalisering bedrijfsleven); goederen (gevolgen boycotten); culturele aangelegenheden (o.a. Aswan dam).
Verder zijn er veel stukken over de binnenlandse politiek, de buitenlandse diplomatieke betrekkingen, het Midden-Oosten conflict , spionage, en internationale organisaties (o.a. Arabische Liga, VN, EEG).

Archief Ambassade Egypte

 

 

Archief Staatscommissie Suez, 1856-1859 (Nationaal Archief)

Het archief van de Staatscommissie Suez, 1856-1959 betreft het onderzoek naar de gevolgen van de doorsnijding van de landengte van Suez voor de handel en scheepvaart tussen Nederland en Nederlands-Indië.

Archief Staatscommissie Suez

Archief Delprat D.A., 1945-1957 (Nationaal Archief)

Het archief D.A. Delprat, 1945-1957 bevat bijna uitsluitend stukken met betrekking tot het Suezkanaal en de Suezkanaal Maatschappij (Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez), ontvangen en opgemaakt door D.A. Delprat als lid van het bestuur van de maatschappij.

Archief Delprat, D.A.

Archief Compagnie Canal Suez, 1861-1956 (Nationaal Archief)

Het archief van de Compagnie Canal Suez, 1861-1956 bevat met name processen-verbaal van de vergaderingen van de commission consultative internationale des travaux, en correspondentie over het Suezkanaal van commissielid W.F. Leemans, ingenieur bij Rijkswaterstaat.

Archief Compagnie Canal Suez

Archief VW / Directeur-Generaal Scheepvaart 1945-1959 (Nationaal Archief)

Het archief van het Directoraat-Generaal van Scheepvaart, 1945-1959 bevat stukken met betrekking tot de totstandkoming van het beleid inzake de wederopbouw van de Nederlandse koopvaardij en het internationale (handels-)verkeer. Gedacht kan daarbij worden aan onder andere wijzigingsvoorstellen op de Schepenwet, de Wet op de Zeevaartdiploma’s en de Wet op de Strandvonderij, reglementen voor examens, pensioenen voor oorlogsslachtoffers, vereffening van oorlogsschade aan schepen, sociale verzekeringen voor zeelieden, vervoer van gevaarlijke stoffen, handelsverdragen, havengeldtarieven en de heropening van het Suezkanaal.

Archief VW / Directeur-Generaal Scheepvaart 1945-1959