Archief Ambassade Finland, 1955-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van de Ambassade in Finland, 1955-1974 bevat agenda’s van ingekomen en uitgaande stukken; stukken over de organisatie; protocollaire aangelegenheden (o.a. koninklijk bezoek); juridische aangelegenheden; verkeer en vervoer (lucht- en scheepvaart); economische berichtgeving; handelsverkeer.
Verder zijn er veel stukken over de binnenlandse politiek en de verhouding tot de Sovjet-Unie, buitenlandse diplomatieke betrekkingen en deelname aan internationale organisaties (o.a. Noordse Raad, VN, de Haagse Conferentie voor het Internationaal Privaatrecht, NAVO, EEG).

Archief Ambassade Finland